Samen dromen.

Samen bouwen.

Op 24 en 25 juni 2020 staken hoger onderwijs en het bedrijfsleven de koppen bij elkaar om samen te kijken naar kansen en uitdagingen binnen het hoger onderwijs en hoe technologie een oplossing kan bieden. Er werd gebrainstormd in 6 groepen over verschillende thema’s:

  • Blended learning
  • Digitale didactiek
  • Rol van de campus in de toekomst
  • Sociale binding op afstand
  • Studentsucces in een veranderende wereld
  • Toekomstgericht beoordelen 

Wat waren de verschillende ideeën?

‘Sneller, efficiënter en korter communiceren met Teams’

Microsoft Teams werkt optimaal als iedereen binnen het team het gebruikt. Voor docenten is dit vaak wennen. Daarom laat ik ze zien hoe fijn het is om alles op één plek te hebben. Voor een van de opleidingen hebben we de adoptie van Teams vanwege de coronacrisis versneld. Ik heb iedere docent apart aangesproken om te vragen of ik ze kon helpen. Dat was maatwerk, maar daardoor is het uiteindelijk gelukt.

Paul Marijnissen, ICT & Onderwijs-coach Avans Hogeschool

Schrijf je nu in voor de community!

Het Innovatieplatform is een nieuw netwerk van innovators, die met elkaar kennis delen, samenwerken en verbinden. Als innovator heb jij een visie of een gedachtegang hoe het hoger onderwijs zichzelf nog verder kan gaan innoveren.
Binnen het innovatieplatform delen innovators hun ideeën over hoe technologie het onderwijs kan ondersteunen, visies over de verschillende systemen waar onderwijsinstellingen mee te maken krijgen, etc.
Het doel van het Innovatieplatform is om ideeen met elkaar te delen en elkaar te inspireren omtrent onderwijsvernieuwing.

In samenwerking met: