Samen dromen, samen bouwen

 

Op 24 en 25 juni 2020 staken hoger onderwijs en het bedrijfsleven de koppen bij elkaar om samen te kijken naar kansen en uitdagingen binnen het hoger onderwijs en hoe technologie een oplossing kan bieden. Er werd gebrainstormd in 6 groepen over verschillende thema’s:

  • Blended learning
  • Digitale didactiek
  • Rol van de campus in de toekomst
  • Sociale binding op afstand
  • Studentsucces in een veranderende wereld
  • Toekomstgericht beoordelen

Wat waren de verschillende ideeën?

Blended learning

Idee: ‘Leren zonder grenzen’ platform. Een ecosysteem om faciliteiten te delen. Denk hierbij aan het delen van ruimtes, apparatuur, ervaringen, gastsprekers, colleges, …

Uitwerking: de groep heeft een Powerapp gemaakt dat in de community ‘Innovatieplatform hoger onderwijs’ kan gebruikt worden. Het platform is school-overstijgend en laagdrempelig om te gebruiken, dat wil zeggen dat er geen kosten aan verbonden zijn.

 

 

Digitale didactiek

Idee: een chatbot die de student ondersteunt als een persoonlijke assistent. De student kan zijn lesmateriaal opvragen, vragen stellen over de leerstof of over praktische zaken, de chatbot kan een reminder sturen, de studenten kunnen een buddy vinden, … Een belangrijk aspect van de chatbot is dat dit gecreëerd wordt door en voor studenten, waarbij docent wordt ontlast met het steeds weer beantwoorden van dezelfde vragen. De chatbot kan leren en stuurt vragen door naar een netwerk van expert studenten als de bot de vraag niet kan beantwoorden.

Uitwerking: het groepje heeft onderstaande flow getekend om de bot te kunnen maken. In de tweede afbeelding zie je hoe de bot er zou kunnen uitzien. De bot kan je personaliseren voor je eigen instelling.